Møder i Ældrerådet

Møder i Ældrerådet

Her finder du

* Dato for næste møde

* Emner behandlet på møderne.

Såfremt du ønsker at læse selve mødereferaterne, beder vi dig sende en mail til redaktøren af hjemmesiden Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Næste møde i Ældrerådet, Damgårdshave, mandag den 18. september kl. 9-13.

***

Mødet den 17. august 2017

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Planlagt risikobetonet tilsyn i plejehjem
Ernæringsprojekt for ældre i eget hjem
Vestegnens tværkommunale akuttelefon
Bleer

Generelt
Bemanding af årets influenzavaccinationer
Aktivering af ældre på Albertshøj
Ældrerådets beretning
FN's ældredag den 1. oktober
Ældrerådets hæderspris

***

Mødet den 6. juni 2017

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Trivselsindsats på plejeboligområdet
Madtilbud i Det Åbne Aktivitetscenter
Rengøring på plejeboligområdet
Handleplan for håndtering af venteliste på plejeboligområdet
Ønske om at blive inddraget i tilsyn i Humlehusene
Ansøgning fra kommunen til Sundheds- og Ældreministeriet om støtte til projekt mad til ældre i e
gen bolig.

Generelt
Valg til Ældrerådet i november.

***

Mødet den 15. maj 2017

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Der mangler en leverandør af mad til hjemmeboende ældre
Sundhed på dit sprog: Ældrerådet anbefaler, at kommunen fokuserer på 'manden i huset'
Handleplan for håndtering af venteliste til plejeboliger

Generelt
Evaluering af mødet med Velfærdsudvalget
Ansøgning fra Albos Venner om tilskud til grillefest
Mad i Det Åbne Aktivitetscenter
Det forestående møde med pensionistklubberne i Albertslund
Valg af Ældrerådet til november i år

***

Møde med Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Følgende sager var på dagsordenen:
* Hvordan går det med at få borgere med anden etnisk oprindelse til at bruge vores plejehjem?
* Ældrerådets deltagelse i tilsyn med plejehjem?
* Bestillingsfrister og afbestillingsfrister for mad til beboere på plejehjem
* Affaldsordningen og hjemmeboende ældre
* Ventetid på behandling af ansøgning om hjælpemidler
* Ventelisten på plejehjemsplads
* Madprojektet i Det Åbne Aktivitetscenter
* Seniorboliger i Albertslund
* Forebyggelse af sygdom blandt kommunens personale, fx ved influenzavaccinationer.

Der er intet referat fra mødet, da der var tale om en fortrolig drøftelse.

***

Mødet den 18. april 2017

Lisbeth Lønborg fra Albo's Venner var inviteret som gæst i starten af mødet.

Høringer og udtalelser
Ingen

***

Mødet den 20. marts

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Kommunernes Kontaktråd: Råd om sundhed
Kommunens projekt med døgnrytmelys til hjemmeboende ældre
Venteliste - plejeboliger

Generelt
Britta Schneider Jørgensen og Lars Messell valgt til at repræsentere Ældrerådet i kommunens projekt "Metværk for ensomme ældre"
Mad i Det Åbne Aktivitetscenter
Drøftelse af seneste udgivelse af 60+
Valg til Ældrerådet til november i år.

***

Mødet den 13. februar 2017

Helle Sloth fra Aleris Omsorg var indbudt som gæst i starten af mødet.

Høringer og Udtalelser
Velfærdsudvalget
Uanmeldte tilsyn 2016
Demente med anden etnisk baggrund end dansk

Generelt
Vinni Kipsø valg som Ældrerådets repræsentant i ansættelsesudvalget til ansættelse af ny leder på plejeboligområdet
Mad i Det Åbne Aktivitetscenter
Klippekortordning for beboere på plejehjem?
Lars Messell og Britta Schneider Jørgens nedsat som Ældrerådets miljøgruppe
Ældrerådet opretter en Ærespris
Valg til Ældrerådet til november i år

***

Mødet den 16. januar 2017

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Magtanvendelse 2016
Ventelistegaranti på plejeboliger ikke overholdt i Albertslund
Handlingsplan for plejebol
Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen
Akutfunktioner i hjemmeplejen - krav og anbefalinger

Generelt
Mad i Det Åbne Aktivitetscenter
Ældrerådet opretter en Ærespris
Valg til Ældrerådet til november i år
Ventetid på hjælpemidler.

***

Mødet den 12. december 2016

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Budget for hjemmeplejen i 2017
Ventetid på genoptræning
Revision af kvalitetsstandarder på plejeboligområdet

Generelt
Tilbud til Ældrerådet om PR-video til valget i år
Drøftelse af seneste udgivelse af 60+

***

Mødet den 21. november 2016

Leder på plejeboligområdet Bjarne Webb og etagelederne på Albertshøj deltog som gæster i starten af mødet. Der blev indgået en aftale om fremtidigt samarbejde.

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Kompetenceudviklingsforløb på demensområdet
Lægepraksis i Sundhedshuset
Plejehjemslæge
Overførsel af midler fra Værdighedsmilliarden 2016
Ændring i forhold til bassintræning
Procedure for aflevering af beboere til Albertshøj
Valget til Ældreråd til november næste år.

***

Mødet den 24. oktober 2017

Lisbeth Lønborg fra Albo's venner var inviteret som gæst i starten af mødet for at fortælle om de udforinger, hun har oplevet, at der er i Sundhedshuset/på Albertshøj.

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Revision af kvalitetsstandarder
Værdighedsmilliarden 2017 og status for 2016
Afleveringsordning for borgere, der har benyttet flextrafik

Miljø- og Byudvalget
Stierne i Kongsholmparken

Generelt
Tilbagemelding fra konferencer og møder, som ældrerådsmedlemmer har deltaget i
Evaluering af årets influenzavaccinacioner
Henvendelse fra Handicaprådet om stierne i Kongsholmparken
Kommunens budget 2017 for ældreområdet
Busstoppested nær Sundhedshuset/Albertshøj
Underskudsgaranti til udgivelse af bog om gamle gæstearbejdere i Albertslund.

***

Mødet den 19. september 2016

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Kvalitetsbegreb på ældreområdet
Kvalitets- og samarbejdsaftale med MAD til Hver Dag, leverandør til Albertshøj og Humlrehusene
Etablering af bruger- og pærørenderåd på Albertshøj
Rehabilitering
Venteliste på plejeboliger

Miljø- og Byudvalget
Busbetjening af Sundhedshuset

Generelt
Ældrerådet medfinansierer valg af Ældrerådet til november næste år
Evaluering af mødet med Velfærdsudvalget
Tilsynsrapport og handleplan for Albertshøj.

***

Møde med Velfærdsudvalget den 15. september 2016 

Ældrerådet mødes hvert halve år med Velfærdsudvalget og på dette møde blev følgende sager drøftet:

* Ventelisten på plejehjemsboliger i Albertslund
* Behovet for ældreboliger og handicapegnede boliger i Albertslund
* Behovet for plejehjemsboliger til ældre med  demens
* Den nye affaldsordning som starter 1.10.2016.
* Service til hjemmeboende ældre og ældre på plejehjem
* K
lagestatistik over hjemmeplejen
* Administrationens katalog over mulige besparelser på ældreområdet i 2017
* Forslag fra Ældrerådet om madprojekt i Det åbne Aktivitetscenter.

Der er intet referat fra mødet, da der var tale om et fortroligt dialogmøde.

***

Mødet den 29. august

Høringer og udtalelser
Ingen

Generelt
Intet

***

Mødet den 6. juni 2016

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Besøgspakker i hjemmehjælpen virker som en god idé.
Transport til og fra det nye daghjemtilbud

§ 17.4
Forslag om evaluering af godt og skidt i Sundhedshuset og Albertshøj.
Forslag om oprettelse af en Brugergruppe for
Sundhedshuset og plejecentret.


Generelt
Ældrerådet anser de efterhånden mange puljeordninger, som er kommet på ældreområdet i de senere år, for at være en statslig uskik.

***

Mødet den 17. maj 2016

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Velfærdsinnovation
Værdighedspolitik
Revision af kvalitetsstandarder

Generelt

Repræsentanter fra Visitationen og Handicaprådet deltog i en drøftelse den nye § om rehabilitering.


***

Møde med Velfærdsudvalget den 9. maj 2016
Ældrerådet havde i dag sit halvårlige møde med udvalget, og følgende sager blev drøftet:

* Værdighedspolitik og anvendelse af de 4 mio. kr., som Albertslund får i tilskud for 2016 fra staten til at gennemføre den.
* Forebyggende hjemmebesøg
Kommunen vil supplere tilbud om besøg i hjemmet med afholdelse af arrangementer for at orientere om tilbuddet.
Kommunen er gået i tænkeboks på, hvordan man tilbyde forebyggende hjemmebesøg til sårbare borgere, som ligger uden for målgruppen.

Der er intet referat fra mødet, da der var tale om et fortroligt dialogmøde.

***

Mødet den 18. april 2016

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Værdighedspolitik
Der bør være et tilbud alkoholafhængige i Sundhedshuset
Udlån af Sundhedshusets lokaler
Hvor mange pensionister i Albertslund har alene folkepensionen som indtægt?
Venteliste til ældreegnede boliger
Venteliste til plejehjemsboliger
Brug Albo's venner til at organisere bruger-pårørende møde i Albertshøj.

Miljø- og Byudvalget

Trafikbetjeningen af ældre er ikke ordentlig
Nyansat direktør for Børn, Sundhed og Velfærd, Kristina Koch besøgte mødet for at høre, hvilke sager der særligt optog Ældrerådet.

Generelt
Der er lagt billedserier ind på Ældrerådets hjemmeside.

***

Mødet den 14 marts 2016

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Psykiatrisk akuttelefon
Ældrerådet i det madpanel, som Hillerødfirmaet har etableret

Miljø- og Byudvalget
Trafikbestilling 2017 - bus til Lange Eng, Egebo, Birkebo og Herstedlund?
Kommunens forslag til cykelstrategi - kommunen har glemt de gamle!

Generelt
Forebyggende hjemmebesøg - har kommunen en kvalitetsstandard?
Ældreomsorg og gamle indvandrere - er kommunen opmærksom på problemstillingen?
Adgangsforhold til Sundhedshuset og Albertshøj.

***

Mødet den 15. februar 2016

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Status på magtanvendelse 2015
Virksomhedsplan for Sundhed, Pleje og Omsorg 2016-17
Adgang til Albertshøj halter
På hvilken dato har udvalget planlagt møde med Ældrerådet om årshjul 2016?
Anmodning om at Ældrerådet får en status på klagesager i forbindelse med tilbud om hjemmehjælp fra kommunen.

**

Mødet den 18. januar 2016

Høringer og udtalelser
Velfærdsudvalget
Anmodning om drøftelse af indholdet i kommunens værdighedspolitik.

***

Mødet den 14. december 2015 

Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Høringssvar til Sundhedsstyrelsen om KOL-anbefalinger

Generelt
Ældrerådets evaluering af møde afholdt med pensionistklubberne.

 ***

Mødet den 17. november 2015

Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Huslejeberegning på det nye plejehjem?
Mål og midler i kommunens sundhedsfremmende og forebyggende arbejde?

***

Mødet den 19. oktober 2015

Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Sagsbehandlingsfrister i Børn, Sundhed & Velfærd
Serviceniveauet i det kommende Movia-tilbud
Visitationskriterier til Tårnboligerne

Generelt
Hæveautomat og personlig bankbetjening i Albertshøj og Sundhedshuset

***

Mede med Velfærdsudvalget den 10. oktober 2015
Følgende punkter blev drøftet:

 • Ældrerådet ønsker inddragelse så tidligt som muligt i kommunens arbejde med sager på ældreområdet. Det blev aftalt, at forvaltningen arrangerer nyt møde i starten af 2016 med orientering om udvalgets årshjul 2016. 
 • Ældrerådet foreslår at de 5 mio. kr. som staten har givet kommunen som rent bloktilskud for 2016, budgetteres anvendt til kvalitetsforbedring på ældreområdet.
 • Hvorledes ser indsatsen på ældreområdet ud generelt i det planlagte budget for 2016?
 • Drøftelse af Borgerservce
 • Drøftelse af klippekortsordningen
 • Kost som del af kommunens rehabiliteringsindsatser?
 • Forbedring af kommunens kommunikation med borgerne
 • Hvorfor hænder det at spørgsmål fra Ældrerådet ti politiske udvalg i kommunen ikke bliver besvaret?

  Da mødet var fortroligt offentliggøres der ikke referat fra mødet.

***

Mødet den 14. september 2015

Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Praksisplan for almen praksis 2015-18
Praksisplan for fysioterapi 2015-18

*** 

Mødet den 17. august 2015

Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Serviceniveauet i kommende Movia-tilbud
Tilsynsrapport 2015 (Sundhed, Pleje og Omsorg)
Venteliste plejeboliger status pr. 30. juni 2015
Miljø- og Byudvalget
Status på Kanalgadeprojektet

***

Mødet den 8. juni 2015


Høringssvar og udtalelser
Ingen

***

Mødet den 18. maj 2015


Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Hospitals- og psykiatriplan 2020. Ældrerådet gør i den forbindelse i øvrigt opmærksom på, at kommunen ikke har fremsendt planen så betids, at det har været muligt at afgive høringssvar.

§ 17.4
Busbetjening af det nye sundhedshus og plejehjem

***

Mødet den 20. april 2015

Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Levering af mad til plejeboligområdet
Status på funktioner i sundhedshus og plejecenter

***

Mede med Velfærdsudvalget den 8. april 2015
Følgende punkter blev drøftet:

 • Ældrerådet ønsker inddragelse så tidligt som muligt i kommunens arbejde med sager på ældreområdet.
 • Visionen for ældre i Albertslund, herunder de ældres boligsituation
 • Muligheder for at forbedre borgeres opnåelse af kontakt med relevant medarbejder på rådhuset
 • Skovtur for ældre - finansiering og målgruppe
 • Offentlig trafik til sundhedshus og plejecenter

  Da mødet var fortroligt offentliggøres der ikke referat fra mødet

***

Mødet den 16. marts 2015


Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Embedslægens tilsynsrapport for Humlehusene
Kommunalt tilsyn på plejeboligområdet
Sammenlægning af hjemmeplejen i Albertslund Kommune

***

Mødet den 9. februar 2015


Høringssvar og udtalelser
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Ældrerådet har ikke modtaget forslag til Sundhedspulje 2014-15 til høring

Velfærdsudvalget
Magtanvendelse
Venteliste til plejeboliger

***

Mødet  den 19. januar 2015

Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Aftale om oprydning af Det Fælles Medicinkort

Generelt
Klippekortordning, herunder Københavns Kommunes erfaringer med ordningen

***

Mødet den 15. december 2014


Høringssvar og udtalelser
Ingen

***

Mødet den 17. november 2014


Høringssvar og udtalelser
Miljø- og Byudvalget
Affaldsplan

Velfærdsudvalget
Kapacitet og behov på plejehjemsområdet, ALBO m.v.

***

Mødet den 20. oktober 2014


Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Fremtidens hjemmepleje - mestring.

Generelt
Evaluering af mødet med Velfærdsudvalget den 26. september.

***

Møde med Velfærdsudvalget den 26. september2014

Følgende sager var på dagsordenen:

Tidlig inddragelse
Demenspoltik
Ældreboliger
Ældrepuljen 2015
Digitalisering
Telefonisk kontakt med kommunen

Der er intet referat fra dette møde, da der var tale om et 'dialogmøde'.

***

Mødet den 15. september 2014


Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Genoptræning

***

Mødet den 18. august 2014

Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Punkter til møde med Velfærdsudvalget den 26. august
Ældremilliarden (Puljen til løft af ældreområdet}
 
***

Mødet den 10. juni 2014


Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Mestring i eget liv

***

Mødet den 12. maj 2014


Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Mestring af eget liv
Sundhedsaftale
Visitation

Miljø- og Byudvalget
Busbetjening af området ved Galgebakken
Den nye trappe i Albertslund Centrum
Elcykler
Svar fra kommunen vedr. elcykler

***

Mødet den 22. april 2014


Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Projekt styrke hele livet
Ældremilliarden (Puljen til løft af ældreområdet)}

Miljø- og Byudvalget
Kanalgaden
Elcykler

***

Mødet den 10. marts 2014


Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Aflastningspladser
Genoptræning
Mestring af eget liv, brugerundersøgelse
Tilsyn med plejehjem
Ældremilliarden (Puljen til løft af ældreområdet)

***

Mødet den 10. februar 2014


Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Hjemmehjælpens kvalitetsstandard
Mestring af eget liv

***

Mødet den 20. januar 2014


Høringssvar og udtalelser
Velfærdsudvalget
Ældremilliarden (Puljen til løft af ældreområdet}


Vi hjælper dig gerne med at finde ældre referater frem.