Nyheder

Nyheder

Vi bringer nyheder, som er værd at kende for ældre i Albertslund. Det betyder, at nogle af nyhederne indeholder andre meninger end Ældrerådets. Hvis du har en nyhed, som bør bringes på hjemmesiden, så send en mail til redaktøren.

Når nyhederne er blevet gamle, sletter vi dem.

*** ajourført 21. oktober 2018  ***

10. oktober 2018
Redaktionen af Ældrerådets hjemmeside er blevet udvidet
Den består nu af Lise Buchardt og Lars Messell.
AP 

Det betyder flere kræfter til af holde nyhederne ajour.
Og så følger vi med i hvilke dele af hjemmesiden, der især har læsernes interesse. Dem gør vi noget ekstra ud af. 

***

17. september 2018
Venteliste på plejehjemspladser i Albertslund
Der har nu i mere end et år været venteliste på plejehjemspladser i Albertslund.

Efter Ældrerådets mening føjer regeringen spot til skade ved at bruge penge på at oprette en såkaldt Plejehjemsportal, hvor plejehjemmene beskriver, hvilke tilbud der er på deres plejehjem.

Spot til skade, fordi der mangler plejehjemspladser overalt  i Danmark.

Ældreminister Thyra Frank forsøgte uden held at overbevise repræsentanter fra hovdstadsregionens Ældreråd om det modsatte.

Repræsentanter fra Ældrerådet i Albertslund deltog i et  velbesøgt møde med ministeren og gik skuffede hjem.

Fis i en hornlygte! Spildte Guds ord på BalleLars!

Ældrerådet venter fortsat på, at Albertslund Kommune får nedbragt sin venteliste. 

Albertslund Kommune

***

16. september 2018
Nye boliger på Albo-grunden
Kommunen har nu indgået aftale om at få bygget boliger på den grund hvor Albo lå.
AP fortæller dog intet om, hvad huslejen i de nye boliger kommer op på.
AP

***

13. september 2018
Brandsikkerhed
ÆldreSagen påpeger, at plejehjem skal bedre brandsikres.
Ældrerådet har spurgt kommunen om forholdene i Albertslund.
Politiken

***

4. september 2018
De svage ældre har det ikke godt
I et debatindlæg fortæller en albertslunder om passive foreninger og tilbud, som de svage ældre ikke bruger. Han fortæller, at der er for lidt liv på plejehjemmene.
A
P

***

20. august 2018
Kommunen vil kigge adgangsforhold til busstoppestederne efter i sømmene
Miljø- og Byudvalget har møde i morgen. I  dagsordenen for mødet orienterer forvaltningen udvalget om, at man vil udarbejde en trangfølgeplan for udbedring af adgangsforholdene.
Miljø- og Byudvalgets mødedagsorden

***

16. august 2018
Sundhedshuse er det nye sort
Samarbejdet om borgernes sundhed skal styrkes. Danske Ældreråd har taget "sundhedshuse" op som et tema.
Danske Ældreråd

 ***

9. august 2018
Kommunerne yder mindre hjemmehjælp end for 10 år siden
Danmarks Statistik fortæller, at der igennem de seneste 10 år er sket et fald i hjemmehjælp til hjemmeboende ældre. 
ÆLDRESAGEN

Ældrerådet vil spørge kommunen, om det også er tilfældet i Albertslund, og om kommunen fortsat bevilger den hjemmehjælp, der er brug for.

***