Nyheder

Nyheder

Vi bringer nyheder, som er værd at kende for ældre i Albertslund. Det betyder, at nogle af nyhederne indeholder andre meninger end Ældrerådets. Hvis du har en nyhed, som bør bringes på hjemmesiden, så send en mail til redaktøren.

Når nyhederne er blevet gamle, sletter vi dem.

 *** ajourført 11. august 2018  ***

9. august 2018
Kommunerne yder mindre hjemmehjælp end for 10 år siden
Danmarks Statistik fortæller, at der igennem de seneste 10 år er sket et fald i hjemmehjælp til hjemmeboende ældre.
Ældresagen
Ældrerådet vil spørge kommunen, om det også er tilfældet i Albertslund, og om kommunen fortsat bevilger den hjemmehjælp, der er brug for.

***

9. august 2018
Albertshøjs Venner inviterede på tur til Bakken
De ældre fik besøgt Korsbæk og var på Peter Lieps Hus.
Nordea Fonden havde givet et tilskud til finansiering af turen.
AP

***

5. august 2018
Thyra Frank vil fjerne kontrol
Regeringen har fremlagt et lovforslag, der kan forringe kontrollen med kvaliteten af hjemmepleje og hjemmehjælp.

Danske Ældreråd er modstander af dette forslag.
Danske Ældreråd

***

2. august 2018
Dejligt med gode mellemmadder
På Albertshøj og på Humlehusene har Det Danske Madhus før sommerferien taget beboerne med på råd for at finde ud af, hvordan de gode mellemmadder skal smage.

Ældrerådet ser det som et fint initiativ fra kommunens side, og regner med at blive orienteret om, hvordan de fremtidige mellemmadder vil blive skruet sammen.
AP

***

30. juli 2018:
Sundhedshuset er en skændsel …
Debatindlæg i AP om ting, som det ikke har været muligt at gøre i Albertshøj, selvom det ville have givet plejecentret mere sjæl.
AP

***

18. juli 2018:
Træning af bentøjet
Fitnesscenteret Fit&Sund har fået en træningsmaskine, som kan bruges til at træne gangbesværedes bentøj.

Maskinen kan aflaste benene ved at fjerne noget af kropsvægten.
Fantastisk.
AP
Fit&sund

***

12. juli 2018
Seniorboliger i Roholmsparken
Et flertal i kommunalbestyrelsen har nu vedtaget byggeprojekt med seniorboliger i Roholmparken.

Alle var enige om, at der er brug for flere seniorboliger i Albertslund, men ikke alle kunne støtte det foreslåede projekt.
AP

***

10. juli 2018:
Akutsygepleje til borgere i eget hjem
Fra 1. juli har der været etableret en akuttjeneste til borgere i eget hjem, som står for at blive hospitalsindlagt med akutte problemer.

Ordningen er kommet godt fra start og har gjort det muligt at forebygge unødvendige hospitalsindlæggelser.
AP

***

7. juli 2018:
Sommerfest på Humlehusene
Kim Larsen var der med sin guitar, beboerne sang med.
AP

***

5. juli 2018
Grillfest på Albertshøj
Den årlige grillfest var arrangeret af Albertshøjs Venner: bikinivejr, grillmad, taffelmusik.
AP

***

19. juni 2018
Døgnrytmelys ser ud til at virke
Efter ½ år med døgnrytmelys i nogle af boligerne på Albertshøj, tyder det på, at denne måde at regulere lyset på giver gladere beboere. Forsøget på Albertshøj er endnu ikke afsluttet.
Magasinet Pleje

*** 

12. juni 2018
Diabetes 2018-20
Sundhedsstyrelsen har fået bevilget penge i en satspulje til projekter, der hjælper særligt sårbare diabetespatienter. 

Kommuner og Lægernes Almene Praksis kan søge projektpenge.

Ældrerådet håber, at Albertslund Kommune og Almen Praksis lægger billet ind med et projekt.
Sundhedsstyrelsen

***

2. juni 2018
Så kom de
Kommunen har længe arbejdet på at få tilknyttet en huslæge til sine 2 plejecentre, Albertshøj og Humlehusene.

Nu er det lykkedes.
AP

***

17. maj 2018
Busstoppesteder
Der er udkommet en rapport om adgangsforholdene til busstoppesteder i Albertslund. Rapporten viser, at de ikke er handicapvenlige og opfordrer kommunen til at bringe forholdene i orden.

***

17. maj 2018
Der mangler fodgængerfelter ved busstoppestederne
I et Debatindlæg i AP bliver der gjort opmærksom på, at der mangler fodgængerovergange ved mange af stoppestederne.
AP

***

3. maj 2018
FN's Internationale Ældredag d. 1. oktober
Dagen sætter fokus på ældre, civilsamfundet, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på dagsordenen for den internationale udvikling.

Temaet for ældredagen er i år:

"Hyldest til ældre, der kæmper for menneskerettighederne - i dag såvel som tidligere."

***

19. april 2018
Hvor bli'r 60+ af?
Flere har spurgt os, hvorfor de ikke har modtaget det sædvanlige nummer af 60+ i marts måned.
Forklaringen er, at vi har måttet se i øjnene, at vi ikke har råd til at få bladet runddelt.
Vi vil søge kommunen om bevilling til ekstraudgifterne. 

***