Nyheder

Nyheder

Vi bringer nyheder, som er værd at kende for ældre i Albertslund. Det betyder, at nogle af nyhederne indeholder andre meninger end Ældrerådets. Hvis du har en nyhed, som bør bringes på hjemmesiden, så send en mail til redaktøren.

 

Når nyhederne er blevet gamle sletter vi dem.

 *** ajourført 21. april 2018  ***

21. april 2018
Danmark spiser sammen
I næste uge arraneres der "Danmark spiser sammen"  over hele landet. Det er Folkebevægelsen mod Ensomhed, der står for det på mandsplan.

Har du undersøgt, om der er et arrangement i dit boligområde?

Læse om arrangementet her.  

***

19. april 2018
Faldulykker
Sundhedsstyrelsen har udsendt nye anbefalinger om, hvordan man i den kommunale indsats tilbyder ældre borgere træning, så de undgår at falde.
Magasinet Pleje

På Rehabiliteringsafdelingen i Sundhedshuset tager kommunen hånd om dette, og her får man også vejledning i, hvad man skal gøre, hvis man alligevel falder - man skal kravle hen til et sted, hvor man med armene kan trække sig op fra gulvet.

***

19. april 2018
Hvor bli'r 60+ af?
Flere har spurgt os, hvorfor de ikke har modtaget det sædvanlige nummer af 60+ i marts måned.
Forklaringen er, at vi har måttet se i øjnene, at vi ikke har råd til at få bladet runddelt.
Vi vil søge kommunen om bevilling til ekstraudgifterne.
Vi har artiklerne til martsnummeret liggende på lager.

 ***

19. april 2018
Opfordring fra sundheds- og ældreministeren
Ministeren opfordrer Ældrerådene til at være opmærksom på, om der i deres kommune gøres en god indsats over for borgere med demens - eller begyndende demens.
Vi har i Ældrerådet her i kommunen haft opmærksomhed på dette og er af den opfattelse, at kommunen lever op til standard.

Ministerens brev til Ældrerådene

Henvendelse til kommunens demenskoordinator

 ***

26. marts 2018
Ældrerådet i Albertslund fylder 25 år i år
Ældrerådets formand fortæller til AP, at Ældrerådet med årene mere og mere tager ting op, før de er sat på den lokale politiske dagsorden.

Det hænger sammen med, at Ældrerådet har jordforbindelse til kommunens ældrebefolkning.
AP

***

31. januar 2018
Statskassen åben igen
I finanslov 2018 har Folketinget besluttet, at der skal gives et øremærket tilskud til ansættelse af yderligere personale i plejecentre og hjemmepleje m.v.


Kommunalbestyrelsen i Albertslund kan lægge billet ind på at få et tilskud på lidt over 2 millioner.

I Ældrerådet regner vi med at blive taget med på råd om, hvordan dette tilskud bedst kan anvendes.
Se Sundheds-ældreministeriets fordelingsnøgle.

 ***

21. februar 2018
I stedet for en sovepille
Der er nu sat døgnrytmelys op på Albertshøj.
Håbet er, at det vil give beboerne en bedre nattesøvn.

Ældrerådet venter spændt på at høre, om forsøget indfrier forventningerne.
AP

***

18. oktober 2017
Kroppen har brug for vand
Hvis man drikker for lidt vand, går der kludder i kroppen. Det kan fx betyde, at balancesystemet i ørerne ikke virker, og så falder man måske og kommer til skade.

Albertslund har i samarbejde med Esbjerg Kommune iværksat et projekt, der skal forhindre, at gamle mennesker bliver dehydrerede.

I Ældrerådet venter vi spændt på meldinger om, hvad det egentlig er for et projekt, og om det ser ud til at virke.
AP

***

7. juli 2017
Når køleskabet pludselig er tomt
Albertslund Kommune er kommet med i et projekt, som skal sørge for mad i køleskabet til hjemmeboende ældre, der er kommet hjem fra hospitalet.

Vi regner med at blive nærmere orienteret om dette projekt i Ældrerådet.
AP

***