Nyheder

Nyheder

Vi bringer nyheder, som er værd at kende for ældre i Albertslund. Det betyder, at nogle af nyhederne indeholder andre meninger end Ældrerådets. Hvis du har en nyhed, som bør bringes på hjemmesiden, så send en mail til redaktøren.

 

Når nyhederne er blevet gamle sletter vi dem.

 *** ajourført 11. februar 2018  ***

31. januar
Statskassen åben igen
I finanslov 2018 har Folketinget besluttet, at der skal gives et øremærket tilskud til ansættelse af yderligere personale i plejecentre og hjemmepleje m.v.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund kan lægge billet ind på at få et tilskud på lidt over 2 millioner.

I Ældrerådet regner vi med at blive taget med på råd om, hvordan dette tilskud bedst kan anvendes.

Se Sundheds-ældreministeriets fordelingsnøgle.

18. januar
Nytårskur på plejehjemmene
Vores borgester har holdt nytårskur for beboerne på Humlehusene og Albertshøj. I sin tale fortalte han om kommunens arbejde på ældreområdet

AP

18. oktober 2017
Kroppen har brug for vand
Hvis man drikker for lidt vand, går der kludder i kroppen. Det kan fx betyde, at balancesystemet i ørerne ikke virker, og så falder man måske og kommer til skade.

Albertslund har i samarbejde med Esbjerg Kommune iværksat et projekt, der skal forhindre, at gamle mennesker bliver dehydrerede.

I Ældrerådet venter vi spændt på meldinger om, hvad det egentlig er for et projekt, og om det ser ud til at virke.

AP


7. juli
Når køleskabet pludselig er tomt
Albertslund Kommune er kommet med i et projekt, som skal sørge for mad i køleskabet til hjemmeboende ældre, der er kommet hjem fra hospitalet.

Vi regner med at blive nærmere orienteret om dette projekt i Ældrerådet.

AP

***